„Друга шанса“ – Развој система функционалног основног образовања одраслих у Србији

„Друга шанса“ – Развој система функционалног основног образовања одраслих у Србији

| Comment 0

Основне информације о пројекту

Носиоци пројекта:

Пројекат финансира Европска унија са 4 милиона евра бесповратне помоћи
Корисник пројекта је Министарство просвете и науке Републике Србије
Пројекат реализује GOPA Consultants, у конзорцијуму са dvv-international и European Association for the Education of Adults (EAEA)

У оквиру пројекта „Друга шанса“ ће од 2011. до 2013. године бити спроведено Функционално основно образовање одраслих (ФООО) за 4.000 одраслих учесника преко 15 година старости, без завршеног основног образовања и стручне оспособљености.

Наставни програм је распоређен у 3 циклуса, а сваки ће трајати једну школску годину:

први циклус (I-IV разред)
други циклус (V-VI разред), и
трећи циклус (VII-VIII разред и обука за изабрано занимање)

Након успешно завршеног програма ФООО полазници ће добити диплому о завршеном основном образовању и сертификат о стручним компетенцијама.

Коме је пројекат намењен:

Пројекат „Друга шанса“ ће задовољити потребе за знањима и вештинама особа без занимања и квалификација, незапослених, технолошких вишкова, особа са инвалидитетом, етничких мањинских група, жена, сеоског и пољопривредног становништва, особа које се налазе на извршењу казнених санкција, а који су неписмени или немају потпуно основно образовање.

Циљ пројекта:

Општи циљ пројекта је да се изгради модеран систем функционалног образовања одраслих у Србији који ће на ефикасан начин допринети запошљивости радне снаге, као и смањењу сиромаштва, друштвеној кохезији и економском развоју земље.

Наставни програм Функционалног основног образовања одраслих ће бити доступан полазницима и одговорити на потребе тржишта рада, у складу са концептом доживотног учења и са нагласком на животне вештине и компетенције.

Резултати пројекта «Друга шанса» ће омогућити да се концепт ФООО као системско решење уведе у укупан систем образовања и васпитања у Републици Србији.

Резултати пројекта

1. Развој концепта

2. Развој курикулума

3. Оснаживање људских ресурса

4. Кампања подизања свести јавности

Оставите одговор