Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада установе које је спровео тим просветних саветника Школске управе у Крагујевцу

Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада установе које је спровео тим просветних саветника Школске управе у Крагујевцу

| Comment 0

Стручно педагошким надзором утврђено је да је школа остварила 90% свих стандарда укључујући 100% стандарда који су кључни за вредновање (кључни и изабрани стандарди), те се општи квалитет школе оцењује највећом оценом четири (4), сагласно члану 20 Правилника о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник ПС“,бр.09/2012)

Оставите одговор