Успех ученика

Успех ученика

| Comment 0

  УСПЕХ УЧЕНИКА

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА

  Школске 2012/2013 године.

Број. оцењ. учен.

П о з и т и в а н   у с п е х

СВЕГА са поз. усп.

Н е д о в о љ а н   у с п е х

СВЕГА са нед. усп.

ОПИСНО ОЦЕЊЕНИ

НЕОЦЕ- ЊЕНО

Укупно ученика у школи

оцена 5

оцена 4

оцена 3

оцена 2

1 нед.

2 нед.

3 нед.

4 и више нед.

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

286

 169

 59.09

68

 23.78

46

 16.08

3

 1.05

 286

 100.00

0

0.00

0

 0.00

0

 0.00

0

 0.00

0

 0.00

48

 14.37

0

 0.00

334

Ученик генерације: Милица Попарић

Најбољи спортиста: Кристина Милетић

Носиоци Вукове дипломе: Милица Попарић, Кристина Милетић, Стефан Јолдић, Аница Милосављевић, Марта Ивановић, Милена Радовановић, Јелена Ивковић.  

Ученици који су полагали поправни : Јелена Павловић- математика Јелена Лукић- математика

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА

Нижи разреди

Реадни број

   

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

Разред

ПРЕДМЕТ

ТАКМИЧЕЊЕ

школско

општинско

окружно

балканско

1. МИЛИЦА ВУЈОВИЋ III МАТЕМАТИКА +
2. ДУЊА РАДИСАВЉЕВИЋ III МАТЕМАТИКА
3. МАША ДЕСПОТОВИЋ III МАТЕМАТИКА +

1. место

4. НИКОЛА ВУЈИЧИЋ III МАТЕМАТИКА +

3. место

5. ТИЈАНА ЂОРЂЕВИЋ III МАТЕМАТИКА +

2. место

6. СТЕФАН РИЗНИЋ III МАТЕМАТИКА +

3. место

7. ПЕТАР МИЛОШЕВИЋ III МАТЕМАТИКА + +
8. ТЕОДОРА МИНИЋ III МАТЕМАТИКА +

похвала

9. ИВА НИКОЛИЋ III МАТЕМАТИКА +

1. место

10. СОФИЈА ЧУЧКОВИЋ III МАТЕМАТИКА + +
11. АНИЦА ИЛИЋ III МАТЕМАТИКА + +
12. ИСИДОРА ЛЕКИЋ III МАТЕМАТИКА + +
13. ТОДОР ЈОВАНОВИЋ III МАТЕМАТИКА +

2. место

14. НАДА РАДАКОВИЋ III МАТЕМАТИКА +

2. место

15. МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ III МАТЕМАТИКА + +
16. НЕМАЊА ГОЈКОВИЋ III МАТЕМАТИКА +

3. место

17. ЛУКА КОЗЈАК III МАТЕМАТИКА +

3. место

18. АНДРЕЈА МИРИЋ III МАТЕМАТИКА +
19. МИЛОШ РАДИСАВЉЕВИЋ III МАТЕМАТИКА +

1. место

20. ДАНИЛО МИЋОВИЋ III МАТЕМАТИКА +
21. ВУК СТАНКОВИЋ III МАТЕМАТИКА +
22. ЛУКА ЧАМПАР III МАТЕМАТИКА +
23. АНАСТАСИЈА ЈАРЕДИЋ III МАТЕМАТИКА +
24. ВЛАДИМИР ЈЕШИЋ III МАТЕМАТИКА +
25. ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЋ III МАТЕМАТИКА +
26. МИЛИЦА РАФАИЛОВИЋ III МАТЕМАТИКА + +
27. ИЛИЈА МИТИЋ IV МАТЕМАТИКА +

похвала

28.  УРОШ НЕДЕЉКОВИЋ IV МАТЕМАТИКА + +
29.  ИВАНА ЈОВАНОВИЋ IV МАТЕМАТИКА + +
30. ЛАЗАР ВУЈОВИЋ IV МАТЕМАТИКА + +
31. НЕВЕНА МИНИЋ IV МАТЕМАТИКА + +
32. ДИМИТРИЈЕ  КАЈТАЗ IV МАТЕМАТИКА +

1. место

+
33. АНА МИЛОЈКОВИЋ IV МАТЕМАТИКА +

2. место

+
34. МИХАЈЛО ЈЕШИЋ IV МАТЕМАТИКА + +
35. АНАСТАСИЈА БАКИЋ IV МАТЕМАТИКА + +
36. АНЂЕЛА РАДИСАВЉЕВИЋ IV МАТЕМАТИКА + +
37. ЈОВАНА МАРИЋЕВИЋ IV МАТЕМАТИКА + +
38. АНЂЕЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ IV МАТЕМАТИКА +

3. место

+
39. МИЛИЦА ИВКОВИЋ IV МАТЕМАТИКА +

3. место

+
40. КАТАРИНА МИЦИЋ IV МАТЕМАТИКА + +
41. НАДА МИЉКОВИЋ IV МАТЕМАТИКА + +
42. МИЛАН ИЛИЋ IV МАТЕМАТИКА + +
43. ЂОРЂЕ  ДИМИТРИЈЕВИЋ IV МАТЕМАТИКА + +
44. ВУК СТАНКОВИЋ III РЕЦИТОВАЊЕ + +
45. ДИМИТРИЈЕ КАЈТАЗ IV ШАХ +

1. место

1. место

46. ЛАЗАР ВУЈОВИЋ IV КАРАТЕ +

1. место

1. место

3. место

 

* НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ У НИЖИМ РАЗРЕДИМА СУ:  

Димитрије Кајтаз- 2.место на такмичењу Кенгур на нивоу Србије и 1.место у шаху,

Лазар Вујовић- 3.место у каратеу на Балканском првенству,

Искра Миленковић-1.место на Републичком такмичењу ученика музичке школе Србије .          

 

Виши разреди

Редни број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

Разред

ПРЕДМЕТ

ТАКМИЧЕЊЕ

школско

општинско

окружно

републичко

ИРИНА ПАВЛОВИЋ V српски језик +
ИСИДОРА ФИЛИПОВИЋ V српски језик +
НАЂА СТАНКОВИЋ V српски језик +
АНА БЛАГОЈЕВИЋ V српски језик +
МАРИЈА РАДОЈКИЋ VI српски  језик +

2. место

+
АЊА ГАВРИЛОВИЋ VI српски  језик +

3. место

+
СТЕФАН ВАСИЋ VI српски  језик +
ТИЈАНА ИВАНОВИЋ VI српски  језик +
АЛЕКСАНДРА БАРАЋ VI српски  језик +
БОЈАНА ВУЈИЧИЋ VI српски  језик +
МАРИЈА РАДОЈКИЋ VI математика +

3.есто

АЊА ГАВРИЛОВИЋ VI математика +
СТЕФАН ВАСИЋ VI математика +
ЈОВАН МАРКОВИЋ VII математика +
МАТИЈА ЛОЈОВИЋ VII математика +
МАРТА ИВАНОВИЋ VIII математика +

1. место

АНИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ VIII математика +

похвала

МИЛЕНА РАДОВАНОВИЋ VIII математика +

похвала

АНА БЛАГОЈЕВИЋ V биологија +

3.есто

МАТИЈА ЈОВАНОВИЋ V биологија + +
ИСИДОРА ФИЛИПОВИЋ V биологија + +
НАЂА СТАНКОВИЋ V биологија +

2. место

+
ИРИНА ПАВЛОВИЋ V биологија + +
ТЕОДОРА РАДИСАВЉЕВИЋ VI биологија +

3. место

БОЈАНА ВУЈИЧИЋ VI биологија + +
МАТИЈА ЛОЈОВИЋ VII биологија +

3. место

ДИМИТРИЈЕ ТОШИЋ VII биологија +

1.место

+
НИКОЛА ЋОСИЋ VII биологија +

3. место

БАЧЕВИЋ МИЛОШ VII биологија +

3. место

СТЕФАН ЈОЛДИЋ VIII биологија + +
ЈОВАН ЂУКИЋ VIII енглески језик +

2.место

+
СТЕФАН ЈОЛДИЋ VIII енглески  језик + +
МИЛОВАН РАКИЋ VIII енглески  језик + +
МАТИЈА ЛОЈОВИЋ VII енглески  језик + +
ДИМИТРИЈЕ ТОШИЋ VII енглески  језик + +
СУЗАНА НЕГОВАНОВИЋ VIII шпански језик + +
ДИМИТРИЈЕ ТОШИЋ VII историја +

2.место

+
МИЛИЦА ПОПАРИЋ VIII историја +

2.место

+
ДИМИТРИЈЕ ТОШИЋ VII географија +

2.место

+
МАТИЈА ЛОЈОВИЋ VII географија +

2.место

+
МИЛИЦА ПОПАРИЋ VIII географија

1.  место

ЈАСМИНА СТЕПАНОВИЋ VIII географија

2 . место

1. место

+
МИЛЕНА РАДОВАНОВИЋ VIII географија

3.  место

3. место

+
СТЕФАН ЈОЛДИЋ VIII географија

3.  место

МАРТА ИВАНОВИЋ VIII географија +
АЛЕКСАНДАР РАДОВАНОВИЋ VIII географија +
МИЛОВАН РАКИЋ VIII географија +
ЈЕЛЕНА МАРИЋЕВИЋ VIII географија +
ЈЕЛЕНА ИВКОВИЋ VIII географија +
САРА СТАНКОВИЋ VIII географија +
ИВАНА ПОПОВИЋ VIII географија +
ЂОРЂЕ ТИШИЋ VII хемија +

3. место

МАТИЈА ЛОЈОВИЋ VII хемија +

3. место

СВЕТИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ VII хемија +

похвала

УРОШ ЈОВАНОВИЋ VII хемија +

похвала

ЈОВАН МАРКОВИЋ VII хемија +

похвала

МАРКО КУЧ VII техничко +

2.место

+
СТЕФАН ЈОЛДИЋ VIII техничко +

1. место

+
ИСИДОРА ФИЛИПОВИЋ V рецитовање +

1. место

+
ЈЕЛЕНА КОЛАРЕВИЋ VII књижевна олимпијада +

1. место

1. место

+
ИВАНА ПАНТИЋ VII књижевна олимпијада +

2. место

3. место

+

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Завршни испит, јуна 2013.год, полагалао је 33 ученика од укупно 33 ученика осмог разреда. Постигнућа ученика из српског језика су изнад просека а математике су испод просека Републике, као и резултати у целој Школској управи. Одељења 8/1 и 8/2 су уједначени према просечним постигнућима и из српског језика и математике.

Из српског језика  18% ученика није достигло ни основни ниво, 82% је достигло основни ниво, 55% достигло средњи , а 15%  је постигло напредни ниво.

Из математике  21% ученика није достигло ни основни ниво, 79% је достигло основни ниво, 42% достигло средњи , а 15%  је постигло напредни ниво.

У односу на завршни испит из 2012. год. уочава се да су постигнућа ученика  из српског језика боља 2013.год, за разлику од математике где је приметан благи пад у односу на прошлу годину.

 

ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Осми разред у школи  „Илија Гарашанин“  школске 2012/2013. године је завршило 33 ученика. Сви су положили завршни испит и стекли услов за упис у средњу школу. Ученици су заједно са родитељима попунили листе жеља које су прослеђене одељењу Министарства просвете у Крагујевцу. Највећи број ученика, њих 11 је пожелело да упише економско- угоститељску школу „Слободан Минић“ у Аранђеловцу, 9  ученика гимназију „Милош Савковић “ 5 ученика  техничку школу „Милета Николић“ 4 ученика па медицинске средње школе –. Расподела је објављена 6. јула када је и почео упис у средње школе. Сви ученици су уписани у првом уписном кругу. Од 33 ученика 28 ученика је уписано у школу коју су пожелели као прву жељу, 3 ученика је уписало школу коју су навели као другу жељу, 1 ученик у школу коју је навео као  трећу жељу и 1 ученик у школу која ју је навео као четврту жељу. Највећи број ученика  њих  12 је уписано  у економско- угоститељску школу „Слободан Минић“ у Аранђеловцу.

УСПЕХ УЧЕНИКА НА ПРОБНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Пробни завршни тест за школску 2012/2013.годину радило је 45 ученика седмог разреда. Једна ученица похађа наставу по индивидуалном образовном плану са упутством, али је радила исти тест као и сви остали ученици. Тест је рађен 16.05.2013.године. На тесту је било  укупно 20 задатака, по четири задатка из следећих предмета: историја, географија, биологија, физика и хемија, максималан број поена је 20. На следећој табели ће процентуално бити изнесени резултати које су ученици постигли на завршном тесту, по предметима и одељењима :

Биологија Историја Физика Географија Хемија
Одељење VII/1 VII/2 VII/1 VII/2 VII/1 VII/2 VII/1 VII/2 VII/1 VII/2
Основни ниво   35 %   45 %   55 %   55 %   65 %   65 %   55 %   56 %   43 %   40 %
Средњи ниво   80 %   58 %   45 %   41 %   4 %   0 %   30 %   29 %   60%   66 %
Напредни ниво   43 %   45 %   57 %   68 %   8 %   9 %   78 %   89 %   /   /

Биологија : Када се анализира постигнуће на нивоу школе из биологије, долазимо до следећих закључака : Основни ниво: 40 % Средњи ниво: 69 % Напредни ниво: 44 % Објашњење : Примећује се нелогичност у резултатима нивоа постигнућа. Средњи и напредни ниво имају изузетне резултате. Основни ниво је испод границе, посебно у одељењу 7/1, а нешто боља ситуација је у одељењу 7/2. Разлог томе није недостатак основног знања већ питање под бројем 1. (основни стандард) које је било претешко у свом другом делу и требало би га окарактеристи стандардом напредног нивоа, а не основног као што је дато у тесту. Да ученици поседују јако добро познавање говори енормно висока испуњеност средњег и напредног нивоа.

Историја : На нивоу школе су остварени следећи резултати по нивоима постигнућа: Основни ниво: 55% Средњи ниво: 43% Напредни ниво: 62% Објашњење: У свим нивоима су постигнути добри резултати. Одељење 7/1 је боље урадило основни и средњи ниво у односу на одељење 7/2, али је зато слабије урадило напредни ниво.

Физика : На нивоу школе су остварени следећи резултати по нивоима постигнућа: Основни ниво: 65 % Средњи ниво: 2 % Напредни ниво: 9 %   Како резултати провере постигнућа ученика по образовним стандардима нису задовољавајући, тј нису на нивоу или изнад републичког просека у току наредне школске године планирају се следеће активности: Рад  на конкретним образовним стандардима уз више индивидуалног рада са ученицима Веће ангажовање ученика у реализацији часова, а у циљу стварања радних навика, логичког размишљања и самосталног учења што је неопходно како би ученици остварили одговарајуће образовне стандарде. Ученици немају радне навике, нити показују довољно интресовања за усвајање градива, што се и одразило на овакве резултате тестирања.

Географија : На нивоу школе су остварени следећи резултати по нивоима постигнућа: Основни ниво:  56 % Средњи ниво:  29 % Напредни ниво:  83 %   У оба одељења је задовољен напредни ниво и то од потребних 25 % 7/1 је имало 78 %, а 7/2 је имало 89 %, што би на нивоу одељења било 83 % задовољености напредног нивоа. Основни и средњи ниво нису задовољени тако да ће се следеће школске године више пажње посветити слабије урађеним областима. Такође ће се повећати број ученика који ће похађати допунску насдтаву.

Хемија : На нивоу школе су остварени следећи резултати по нивоима постигнућа: Основни ниво: 43 % Средњи ниво: 63  % Напредни ниво:  /   Анализом питања код другог задатка основног нивоа, физичке хемијске промене нису признати одговори ако све три физичке промене нису биле тачне. Било је много одговора која су препознавала две физичке промене а код треће су грешили, бодови им за то нису признати. Средњи ниво је остварен, за разлику од основног нивоа, док питање напредног нивоа није ни постојало.

БРОЈ УЧЕНИКА

У току шк.2012/13.год  у ОШ „Илија Гарашанин“ је похађало 334  ученика редовне наставе, 34 ученика у оквиру ФООО и 9 ученика предшколског програма у издвојеним одељењима. Током године у школу је досељено 7 а одсељено 5 ученика. – уписано 7 нових ученика и то: 1 ученик у II раз. 2 ученика у III раз. 2 ученика у V раз. 2 ученика у VII раз. – одсељено 5 ученика и то: 1 ученик из 1 раз. 2 ученика из II раз. 1 ученик из V раз. 1 ученик из VII раз.

У ПРВИ РАЗРЕД за шк. 2013/14.год. уписано је 54 ученика у матичној и 7 ученика у издвојеним одељењима. На основу анализе броја уписаних ученика у први разред у последњих 6 година, може се приметити постепено повећање броја ученика од критичне шк.2008/09.год. када је уписано 16 ученика до рекордних 54 ученика  у шк.2013/14.год. Овакав раст броја ученика може се објаснити добро промишљеним планом уписа у први разред, интезивним радом на пољу маркетинга школе и великим залагањем запослених.

 

за шк.

2008/09.год

за шк.

2009/10.год

за шк.

2010/11.год

за шк.

2011/12.год

за шк.

2012/13.год

за шк.

2013/14.год

Број ученика уписаник у I разред

16

36

43

39

34

54

 

Оставите одговор