Критеријуми оцењивања

| Comment 0

1.разред 2.разред 3.разред 4. разред Ликовна култура Техника и технологија Музичко Српски језик 5-8. Страни језици Физика Хемија Математика Информатика и рачунарство Биологија Географија

Read Full

Планови, програми, извештаји, анализе, записници – Илија Гарашанин

| Comment 0

Планови, извештаји и анализа школе Илија Гарашанин

Read Full

| Comment 0

Препоручене мере превенције COVID-19 у школама и установама ученичког и студентског стандарда

Read Full