VI2

VI2

Одељењски старешина : Бранко Арсенијевић
Број ученика у одељењу : 21