VI1

VI1

Одељењски старешина : Марија Спасић
Број ученика у одељењу : 21