I – IV

I – IV

Одељењски старешина : Марија Новаковић, Сузана Милосављевић, Виолета Дучић и Зорица Докић
Број ученика у одељењу : 19

Издвојена одељења у Босути, Јеловику и Гарашима.