VIII1

VIII1

Одељењски старешина : Невена Ирић
Број ученика у одељењу : 18