V2

V2

Одељењски старешина : Иван Павловић
Број ученика у одељењу : 27