VIII3

VIII3

Одељењски старешина : Милан Спасојевић
Број ученика у одељењу : 18