VII2

VII2

Одељењски старешина : Филип Маринковић
Број ученика у одељењу : 18