VIII2

VIII2

Одељењски старешина : Иван Филиповић
Број ученика у одељењу : 19