ПЛАН ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2020-21.