Настава на даљину

Настава на даљину

| Comment 0

Психолошко педагошка служба

Српски језик Марија Спасић

Српски језик Борка Лекић

Српски језик Филип Маринковић

Енглески језик Јасмина Стојановић

Енглески језик Милена Милошевић

Енглески језик Драган Козјак

Ликовна култура

Музичка култура

Историја Сандра Перишић

Историја Ђорђе Дончић

Географија Љиљана Ђурковић

Географија Душан Станисављевић

Физика Биљана Вујановић

Математика Александра Јанићијевић

Биологија Бранко Арсенијевић

Биологија Невена Ирић

Хемија

Техничко и информатичко образовање 8/3

Техника и технологија

Физичко васпитање

Физичко васпитање Милорад Миљковић

Верска настава

Грађанско васпитање Зорица Голубовић

Грађанско васпитање Мирјана Алошевић

Немачки језик

Шпански језик

Француски језик 7/3

Француски језик 8/2, 8/3

Информатика и рачунарство

Ученици I/1

Ученици I/2

Ученици I, IV/34

Ученици II/1

Ученици II/2

Ученици II, III/34

Ученици III/1

Ученици III/2

Ученици III/3

Ученици III/5

Ученици IV/1

Ученици IV/2

Ученици IV/3

Оставите одговор