Настава на даљину

Настава на даљину

| Comment 0

Психолошко педагошка служба

Српски језик Марија Спасић

Српски језик Борка Лекић

Српски језик Светлана Дамњановић

Српски језик Невена Ђурковић

Енглески језик Јасмина Стојановић

Енглески језик Андријана Гајић

Енглески језик Драган Козјак

Ликовна култура

Музичка култура

Историја Сандра Перишић

Историја Ђорђе Дончић

Географија  Љиљана Ђурковић

Географија Душан Станисављевић

Физика 8 Биљана Вујановић

Физика 6 Биљана Вујановић

Математика Александра Јанићијевић

Биологија Бранко Арсенијевић

Биологија Невена Ирић

Хемија

Техника и технологија

Физичко васпитање

Верска настава

Грађанско васпитање Зорица Голубовић

Грађанско васпитање Мирјана Алошевић

Немачки језик

Шпански језик

Француски језик 7/3

Француски језик 8/2, 8/3

Информатика и рачунарство

Ivana Radin

Ученици I/2

Ученици I, IV/34

Ученици II/1

Ученици II/2

Ученици II, III/34

Ученици III/1

Ученици III/2

Ученици III/3

Ученици III/5

Ученици IV/1

Ученици IV/2

Ученици IV/3

Оставите одговор