Физичко васпитање

Физичко васпитање

| Comment 0

FIZIČKO   VASPITANJE

Cilj  fizičkog  vaspitanja  jeste  da  raznovrsnim  i  sistematskim motoričkim  aktivnostima,  u  povezanosti  sa  ostalim  vaspitno-obrazovnim  područjima,  doprinese  integralnom  razvoju  ličnosti učenika  (kognitivnom,  afektivnom,  motoričkom),  razvoju  motoričkih sposobnosti,  sticanju,  usavršavanju  i  primeni  motoričkih  umenja, navika  (kao  funkcije  kretne  perspektive)  i  neophodnih  teorijskih znanja  u  svakodnevnim  i  specifičnim  uslovima  života  (kao  funkcije aktivne životne perspektive)  i  rada  (funkcije fizičkog  vaspitanja kao socijalne perspektive).

Ocenjivanje  se  vrši  brojčano,  na  osnovu  ostvarivanja  operativnih zadataka i minimalnih obrazovnih zahteva. Praćenje napretka učenika obavlja se sukcesivno u toku cele školske godine, na osnovu jedinstvene metodologije koja predviđa sledeće tematske celine:

– stanje motoričkih sposobnosti,

– usvojene zdravstveno-higijenske navike,

– dostignuti  nivo  savladanosti  motornih  znanja,  umenja  i  navika  u skladu sa   induvidualnim mogućnostima,

– odnos prema radu.

IZABRANI SPORT

Cilj obaveznog  izbornog  predmeta  fizičko  vaspitanje  –  izabrani sport  je  da  učenici  zadovolje  svoja  interesovanja,  potrebe,  za  sticanjem znanja,  sposobnosti  za  bavljenje  sportom  kao  integralnim  delom  fizičke kulture i nastojanje da stečena znanja primenjuju u životu (stvaranje trajne navike za bavljenje sportom i učešćem na takmičenjima).

Opšti  operativni  zadaci:

– razvoj i održavanje motoričkih sposobnosti učenika,

– učenje i usavršavanje motoričkih formi izabranog sporta,

– sticanje teorijskih znanja u izabranom sportu,

– poznavanje pravila takmičenja u izabranom sportu,

– formiranje navika za bavljenje izabranim sportom,

– socijalizacija  učenika  kroz  izabrani  sport  i  negovanje  etičkih vrednosti prema učesnicima u takmičenjima,

– otkrivanje  darovitih  i  talentovanih  učenika  za  određeni  sport  i njihovo podsticanje za bavljenje sportom.

Оставите одговор